PIM för framgång

Ge dina kunder konsekvent produktinformation

Vaimo hjälper dig att hålla din produktinformation uppdaterad i alla kanaler för att öka effektiviteten

Vad är PIM?

Samla all din produktinformation på ett enda ställe, utöka och publicera det i flera olika kanaler.

Vaimo hjälper ditt företag att hålla produktinformationen uppdaterad i alla kanaler för att öka effektiviteten.

En inforamtionskälla

Samla all din information på ett ställe och använd den på olika plattformar, mobilapplikationer, POS etc.

Automatisk distribution

Lägg in produktdata vid ett tillfälle i ditt PIM-system som sedan distribueras till alla andra system

Bra integration

Bra integration av PIM med din e-handelsplattform innebär att du kan frigöra resurser för din e-handelsplattform

Rik produktdata 

PIM ger stort värde om du är handlare med omnikanalfokus och behöver lagra olika typer av data, som t ex storlekar, färger och tekniska detaljer

pim – ge dina kunder konsekvent produktinformation

TILLGÅNG

Samla automatiskt in produktinformation från olika källor/platser och överför dem i din PIM-lösning

BEARBETNING

Redigera och hantera all din produktinformation från PIM-gränssnittet (artikelnummer, kataloger, SKU-data, bilder, videor, översättningar, etc)

PUBLICERING

Sprid produktinformation till olika kanaler, som webbplats, mobilapplikationer, försäljningsställe

Utvärdera företagets behov av PIM

Plattformsoberoende

Vaimos sätt att ta sig an produktinformationshantering innebär ett plattformsoberoende förhållningssätt där vi hjälper dig att definiera dina krav på PIM och därefter välja den bäst lämpade plattformen samt erbjuder dig stöd genom alla steg i implementationen.

Beroende på dina behov, preferenser och budget ser vi till att du får den bästa PIM-lösningen på marknaden – oavsett om det gäller inRiver Product Marketing Cloud eller open source Akeneo.

VAIMO PIM-KOPPLINGAR

  • Olika ERP-system
  • Amazon
  • GS1
  • InDesign
  • Zalando

Vaimo-kunder som använder PIM-lösningar

Björn Borg
Fjällräven
Jack Daniels U.K
Björn Borg
Jack Daniels U.K
Björn Borg
Make Up Store
Dyson
Hur ser ditt PIM-behov ut? – Låt oss prata om saken!