E-Handel B2B

Vi tillhandahåller sofistikerade B2B-lösningar för E-handel

Vaimo tar Magentos B2B-funktioner och tillägg till nästa nivå för att kunna leverera en omnikanalsupplevelse i världsklass.

För att lyckas med B2B för e-handel behöver man skapa en köpmodell som liknar B2C-miljön, både när det kommer till självbetjäningsfunktionalitet och omnikanalskapacitet. Vaimo, Magento Global Elite Partner, har hjälpt B2B-handlare genom att tillhandahålla managed services på Magento både före och efter lansering. Tack vare en stark bakgrund inom ERP har Vaimo omfattande kunskaper inom tillverkning, systemleverans, lagersystem och komplicerade regler kring prissättning.

Vaimos viktigaste mål är att inte bara att förbättra sina kunders framgång i pengar mätt, utan också effektivisera arbetsflödet för att göra det möjligt för kunden att fokusera på de mest centrala aspekterna av företaget och att nå sin fulla potential.

“Vi gjorde omfattande research och upptäckte att en av de enda lösningsleverantörerna som hade tidigare erfarenhet av att arbeta med vårt ERP-system – Sage X3 – var Vaimo. Efter att vi hade träffat teamet var vi övertygade om att Vaimo kunde leverera en lösning som följer TIMcos unika krav. De kom också till vårt huvudkontor i Storbritannien för att visa att Magento är rätt för vår typ av verksamhet, den komplexitet vi måste hantera och vår design-struktur. Vaimos team förklarade för oss att det inte skulle finnas några större hinder för att integrera Sage X3 med Magento – så vi litade på dem och de levererade.”

Rebecca Fortescue
Marketing Manager, Timco

Se några av våra B2B-kunder

Världsledande E-handelsleverantör

Vaimo är en strategisk partner och helhetsleverantör inom e-handel och omnikanal. Vi hjälper företag över hela världen att kraftigt öka sin försäljning med digitala lösningar i alla kanaler inom såval B2C som B2B.

Vaimo är en av de allra främsta leverantörerna av Magento i världen med över 300 medarbetare i 12 länder.