utveckling

Hur vi bedriver vår utveckling definieras genom samverkan av vår tekniska miljö och vår projektlednings-metodik.

Ur ett tekniskt perspektiv grundar sig vår utvecklingsprocess ur konceptet som kallas för Continuous Integration (CI). CI fokuserar på att utvecklare ska integrera sin vidareutveckling ofta och i samband med det så körs automatiserade tester och byggen innan en ny version av projektet sätts samman. Det här gör det möjligt för våra utvecklare att automatisera repetitiva uppgifter och gör att eventuella problem kan hittas fortare. Risken för mänskliga fel minskas alltså drastiskt. Vi arbetar också enligt Continuous Delivery (CD) som är en standard bland många större spelare på marknaden idag (t.ex. Google, Netflix och Etsy).

CI och CD samverkar med varandra. Med Continuous Delivery så är tanken att man ser till att alla ändringar ska vara möjliga att driftsätta snabbt och enkelt. Alltså att man ska kunna driftsätta ändringar ofta istället för att ha stora och ofta kostsamma tidskrävande releaser som t.ex. skulle kunna leda till att man måste ta en site offline några timmar. Jobbar man enligt CD så kan man istället driftsätta ändringar ofta och smidigt. Målet är att kunna göra kontinuerliga driftsättningar flera gånger varje dag utan att ta en site offline.

Vi planerar vårt arbete två veckor i stöten. Denna två-veckorsperiod kallas inom projektledningsmetodiken Scrum, med ett annat ord för en Sprint. Att jobba i en Sprint gör det möjligt att ha tillräckligt med tid att utveckla, testa och kommunicera ändringar. Genom att jobba med sprintar jobbar man sig igenom ett projekt i små iterationer som gör det möjligt att styra projektet i den riktning man vill och fokusera på det som är av störst affärsvärde.  

Vi använder alltså en kombination av processer, roller och tjänster för utveckling och planering av dina projekt. 

lösningsarkitektur

Varje leveransteam har en System Architect som kan designa och föreslå lösningar för även de mest komplicerade projekten.

 • Expertkompetens på Magento
 • System- och applikationsdesign
 • Skapa ritningar, modeller, manualer och prototyper
 • Kommunikation med kunder, tredjeparts-leverantörer och andra berörda parter

  Frontend (implementering)

  Våra frontend-utvecklare är ansvariga för design-implementering och frontend-utveckling.

  • Implementering av arkitektur på alla nya siter
  • Beroende på paketering: startsida, produkt-listning, produkter, kassa, andra CMS-sidor och CSS

   Backend (implementering)

   Våra backend-utvecklare levererar anpassade lösningar och backend-utveckling.

   • Kod-ansvariga 
   • Följer krav som ställs av:System Architect, Technical Lead, UX-designers
   • Anpassad applikationsutveckling 
   • Databasutveckling
   • Integrationer

   optimering av prestanda 

   Vi kämpar hårt för att få våra siter att presteras så bra som möjligt. Snabb laddningstid är en av de viktigaste parametrarna när det kommer till framgångsrik användarupplevelse.

   • Optimal användning av Magento Full Page Cache
   • Markup and asset delivery optimisation
    • CDN och media-server infrastruktur
   • Minification and compression


   Read one of our white papers on performance optimisation 


   Integrationer

   Våra backend-utvecklare, tillsammans med system architects, är fantastiskt duktiga på att integrera följande e-handelsrelaterade system med Magento. 

   • ERP, PIM, POS, CRM, 
   • Frakt
   • Betalningar
   • Lagerhantering

   Läs mer om integrationer


   Vill du veta mer? Kontakta oss