vår integrationsexpertis 

Vaimo har fått unik erfarenhet av att integrera Magento med många världsledande affärsplattformar genom att utnyttja både kompetensen hos våra systemarkitekter och utvecklare, samt erkända riktlinjer.

Några exempel på ledande affärssystemen som vi normalt integrerar med inkluderar ERP, OMS, WMS, POS, CRM och PIM-system, betalningsväxlar, plattformar för e-postmarknadsföring, recensionssystem, rekommendationsmotorer etc.Vaimo kan göra en direktintegrering av Magento med olika system - men vi kan även integrera Magento med olika Enterprise Service Bus-system som Microsoft Biztalk, Mulesoft etc.

Tack vare detta, kommer din webbutik sömlöst kunna hämta och skicka information över ett brett spektrum av beröringspunkter till dina interna system, vilket håller administrationen av data inom ett system och minskar risken för felaktigheter avsevärt.Erfarenhet

Vi har lagt tusentals timmar på att integrera Magento med några av de bästa plattformarna (inte enbart nedan namn):

Vår integrationsapproach

Under upptäcktsfasen av projektet utvärderar systemarkitekten och backend-utvecklare din nuvarande affärsplattformar samt nya potentiella plattformar och rekommenderar det bäst lämpade integrationsramverket.

Ramverket består av flera olika integrations flöden (beröringspunkter) som strålar samman i Vaimos Integration scheduler-modul som du kan arbeta med i Magento- admin.

Integration scheduler-modulen gör att du kan ställa in olika regler, som att ställa in en frekvens för varje flöde separat. Du kan också se status för varje beröringspunkt, senaste gången flödet klarat sin uppgift och när det är planerat att köras. Du kan också göra en djupanalys av problematiska flöden och få information om detaljer som kan belysa orsakerna till misslyckanden.

Vaimo erbjuder olika integrationsmetoder (webb-baserad & fil-baserad) och vi bedömer varje integration separat att ger råd om tillvägagångssätt.Den valda strategin påverkas av nyckelfaktorer som kommunikationsprotokoll tillgängliga för befintliga interna system, storlek på data, frekvens av data etc.

De utmaningar och komplexiteten i att integrera Magento med andra plattformar kan ofta underskattas, vilket leder till dåliga integrationer som är instabila, opålitliga och viktigast av allt, påverkar prestandan hos de anslutna systemen. Vaimo har samlat på sig några värdefulla tips och tricks under åren och skrivit några av sina egna API:er för att tackla dessa utmaningar. Vi har möjlighet att förenkla processen tillräckligt för att säkerställa att integrationerna är stabila, pålitliga och optimerade för att minska påverkan på prestanda.

EXAMPel på en INTEGRATIONskarta


Vill du veta mer? Kontakta oss