E-handelspecialisten Vaimos inträde på den sydafrikanska marknaden innebär att lokala företag kan ta del av eBays e-handelsplattform, Magento, och dess fulla kapacitet.

eBay – mest känd för sin självbetitlade e-handelsplats och betalningsplattform PayPal – förvärvade Magento förra året och bildade X.commerce, en integrerad e-handelsplattformsgrupp. Vaimo är en av Magentos främsta lösningsleverantörer och det enda företaget i Sydafrika med guld-certifiering. Denna certifieringsnivå är ämnad för relationer som anses vara särskilt strategiska för Magento.

Antalet lokala företag som ser över sina internetstrategier ökar exponentiellt, säger Vaimos COO Brendan Peo.

"illväxttakten i detaljhandeln på nätet är omöjligt att bortse från, särskilt i det nuvarande ekonomiska klimatet. Vart man än vänder dig så ser man traditionella försäljningskanaler som viker sig för trycket. Däremot blomstrar Internet, som levererar tvåsiffrig tillväxt även i mogna e-handelsmiljöer som USA (2011 – 13%) och Europa (2011 – 18%). Uppkomlingar inom e-handeln är ännu mer lovande. Sydafrikas detaljhandel på nätet ökade med 30% under 2011 och vi förväntar oss att dessa siffror ska öka med uppemot 35% under 2012 till 3.5 miljarder Rand".

INTERNET HAR BETYDANDE INFLYTANDE

Det har skett en tydlig förändring i företagens bedömning av internets strategiska värde, säger Peo.

"Historiskt sett fokuserade ledande befattningshavare på de traditionella kanalerna som producerade majoriteten av intäkterna. E-handeln, som erbjöd betydligt mindre intäkter, placerades vid nedflyttningsstrecket, om den ens kvalificerade. Men man inser nu att internet har stor påverkan på företagens och konsumenternas köpbeslut – oavsett om de genomförts på nätet eller i butik – vilket medför märkbara förändringar i inköpsmönster och beteenden. Köpare vänder sig till nätet för att fastställa vilken produkt som uppfyller deras behov bäst, vem som har den i lager och till vilket pris. Internet är inte endast ytterligare en källa till intäkter, det är en viktig stödmekanism för de traditionella intäktsgivarna".

ANLEDNINGEN TILL EN MISSLYCKAD E-HANDELSMILJÖ

Företag som vill säkerställa sin närvaro på nätet och dra nytta av det växande antalet köpare som fullföljer sina köp, upplever ofta att arbetet är kantat av hinder och är bristfälligt på lösningar. Brendan Peo säger:

"Aktörer inom detta område tenderar att komma från en av två discipliner: design- eller affärsinriktning, vilket tvingar kunden att välja en på bekostnad av den andra. Resultatet är en e-handelsplats som inte uppfyller förväntningarna".

Vaimo har sin grund i e-handel, men tar in specialkunskap från olika områden för att skapa lösningar som ser till verksamhetens behov. Företaget lösningar tacklar svårigheten med att utmärka sig på nätet, d v s leverera en personlig upplevelse i en digital värld. Dessutom är lösningarna konfigurerade för att smidigt integreras i ett brett spektrum av populära affärssystem, som t ex SAP B1, Microsoft Dynamics, HansaWorld Enterprise, Sage X3.

Vill du veta mer? Kontakta oss