Vaimo rankas som Sveriges 10:e bästa arbetsgivare

Vaimo, en av Sveriges ledande e-handelsleverantörer, har placerat sig på plats 10 bland medelstora företag i “Sveriges bästa Arbetsgivare”, Universums och Metro Jobbs undersökning. 

I Universums och Metro Jobbs undersökning bedömer anställda i hela Sverige sina arbetsgivare utifrån tre kriterier: identitet, nöjdhet och lojalitet. Medarbetarna får svara på frågor om hur väl de trivs hos sin arbetsgivare och vad som ger dem lust att gå till jobbet.

I årets undersökning deltog 173 företag. För att göra jämförelsen mer rättvis delades resultaten upp i två grupper vilket innebär att medelstora och stora bolag rankades separat för första gången. Sammanlagt svarade 33 307 medarbetare på enkäten.

Våra anställda är vår största tillgång och utan dem hade vi inte lyckats åstadkomma vår globala framgång. Vaimos fokus ligger på att ständigt förbättra arbetsmiljön då vi vill vara en så bra arbetsplats som möjligt för våra anställda. Vi är väldigt glada och stolta över denna utmärkelse och dess erkännande av våra ansträngningar. Vi är mer motiverade än någonsin att fortsätta att utvecklas och förbättras, säger David Holender, CEO på Vaimo.

− Eftersom konkurrensen om de bästa talangerna ökar blir det mycket viktigare för arbetsgivare att skapa engagemang och lojalitet bland sina anställda för att skapa viljan att stanna. Nöjda och motiverade medarbetare bidrar inte bara till företagets framgång utan är också viktiga ambassadörer för att attrahera nya talanger, säger Petter Nylander, CEO på Universum.

Hela listan hittar du på http://universumglobal.com/se/sveriges-basta-arbetsgivare.

 

KONTAKTINFORMATION

Vaimo
David Holender, CEO
Tel: +46 8 452 26 56
E-mail: david.holender@vaimo.com 

Vill du veta mer? Kontakta oss