Stockholm 7 september 2017 – Vaimo, en Magento Global Elite Partner och strategisk omnikanal-specialist med en rad välkända varumärken på kundlistan, öppnar inom kort kontor i Belgien. Etableringen är ett steg i bolagets strategi att expandera i Europa och kontoret kommer att rikta sig mot både B2B- och B2C-handlare i Benelux-länderna.

– Vaimo har med stor framgång etablerat sig i tio länder runt om i världen sedan bolaget grundades 2008. E-handelsmarknaden i Benelux-länderna växer snabbt och det finns stor efterfrågan på vår kompetens inom e-handel samt inom strategier och lösningar för omnikanal. Med vårt nya kontor blir det möjligt för oss att hjälpa de B2B- som B2C-handlare i regionen som letar efter en strategisk lösningspartner för att kunna växa över gränserna. Vi tror att vi kan vara med och bidra till en fortsatt stark e-handelstillväxt i Benelux-regionen, säger Breght Evens, landschef på Vaimo i Benelux.

Vaimo kommer att börja leverera e-handels- och omnikanalslösningar i alla tre Benelux-länderna från sitt nya kontor i Genk. Vaimo har nyligen framgångsrikt byggt en komplex B2B-lösning för Lecot-Raedschelders, som är en ledande leverantör inom byggindustrin i Belgien med huvudkontor i Heule. Erfarenheten från projektet innebär att Vaimo kommer fortsätta att arbeta mot grossistföretag inom byggsektorn samtidigt som man även kommer att hjälpa övriga branscher att öka sina online-intäkter. 

– Detaljhandeln är pulsådern i dessa tre ländernas ekonomi. Regionen är en av Europas största e-handelsmarknader. Dessutom växer den snabbt och har en stark köpkraft vilket gör den mycket intressant för oss. Att etablera oss i Benelux är också en viktig del i vår övergripande strategi för att nå målet om att bli världens ledande leverantör av e-handelslösningar baserade på Magento Commerce-plattformen, säger David Holender, VD i Vaimo.

E-handelsmarknaden i regionen växer snabbt. I Belgien ökade omsättning för e-handeln mot konsumenter under förra året med 10% jämfört med 2015. Totalt spenderades 9,1 miljarder euro online, en siffra som förväntas öka till 10,4 miljarder euro under 2017. I Nederländerna ökade motsvarande omsättningen under 2016 med 23% jämfört med föregående år. Luxemburg, med en internetpenetration på 98% vilket placerar dem bland de 10 länder med högst internetåtkomst, har sett en genomsnittlig årlig tillväxt i online-intäkterna på 15% sedan 2013 (källa: Ecommerce Reports by Ecommerce Foundation).

Om du funderar på att ta dig an BeNeLux-marknaden, kontakta oss!

Världsledande E-handelsleverantör

Vaimo är en strategisk partner och helhetsleverantör inom e-handel och omnikanal. Vi hjälper företag över hela världen att kraftigt öka sin försäljning med digitala lösningar i alla kanaler inom såval B2C som B2B.

Vaimo är en av de allra främsta leverantörerna av Magento i världen med över 300 medarbetare i 12 länder.