Vaimo, en global digital handelslösning och strategisk omnikanal-partner, fortsätter sin världsomspännande expansion med att öppna ett nytt kontor i Nederländerna. Strax efter Vaimos entré till Belgiens marknad 2017 spelar expansion till Nederländerna en nyckelroll i företagets syfte att driva framgång i digital handel.

En betydande och blomstrande e-handelsmarknad ses för tillfället i Nederländerna. Landet har det högsta antalet online-butiker per capita i Europa och senast låg värdet av hela e-handelsbranschen på 22,5 miljarder euro, en ökning med 13% jämfört med föregående år. Dessutom visar data att 97% av befolkningen betraktas som internetanvändare och av dessa handlar 84% online. Det betyder att drygt 80% av den nederländska befolkningen handlar online och varje år ökar genomsnittskostnaden per handlare.

”I en ständigt föränderlig digital miljö är det viktigare än någonsin att vara nära våra kunder för att ge dedikerat stöd och vägledning. Det är därför vi beslutade att öppna ett kontor i Nederländerna. Vi är glada för detta nya steg i Vaimos tillväxt och ser fram emot att arbeta nära våra kunder för att lyckas. ”

Breght Evens
Landschef
Vaimo BeNeLux

 

Genom att anrätta ett nytt kontor i Nederländerna kan Vaimo ännu bättre kunna betjäna sina kunder i regionen och ansluta sig till nya B2B- och B2C-företag som vill accelerera sina digitala aktiviteter. Tillsammans med en nyanställd försäljningschef för Nederländerna, Mark Peijnenburg, fortsätter Vaimo rekrytera personal i regionen för att driva framgång för sina kunder.

”Det är med stor glädje vi tillkännager öppningen av våra nya lokaler i Nederländerna. Som en av Europas största och snabbast växande e-handelsmarknader med en betydande del av online-försäljningen är vi glada att ha en fysisk närvaro i regionen. Denna expansion utgör också en viktig del av Vaimos bredare vision om att bli världens ledande handelslösningspartner. ”

David Holender
VD och medgrundare
Vaimo

Världsledande E-handelsleverantör

Vaimo är en strategisk partner och helhetsleverantör inom e-handel och omnikanal. Vi hjälper företag över hela världen att kraftigt öka sin försäljning med digitala lösningar i alla kanaler inom såval B2C som B2B.

Vaimo är en av de allra främsta leverantörerna av Magento i världen med över 300 medarbetare i 12 länder.