TIMCO
"Vi gjorde omfattande research och upptäckte att en av de enda lösningsleverantörerna som hade tidigare erfarenhet av att arbeta med vårt ERP-system - Sage X3 - var Vaimo. Efter att vi hade träffat teamet var vi övertygade om att Vaimo kunde leverera en lösning som följer TIMcos unika krav. De kom också till vårt huvudkontor i Storbritannien för att visa att Magento är rätt för vår typ av verksamhet, den komplexitet vi måste hantera och vår design-struktur. Vaimos team förklarade för oss att det inte skulle finnas några större hinder för att integrera Sage X3 med Magento - så vi litade på dem och de levererade. "

Rebecca Fortescue

Marketing Manager

Besök TIMco

Utmaningen

TIMco behövde en e-handelsplattform som skulle kunna stödja den dagliga verksamheten i och med en ökande komplexitet till följd av en växande B2B-verksamhet. Företaget ville ha en ny e-handelslösning som kunde hantera varje enskild kunds unika prisstruktur, rabatter och fraktvillkor. Realtidsdata om lagerstatus, produkter, order och nya kunder behövde synkas direkt till Magento, något deras tidigare webbplatsen inte kunde göra. Det var mycket viktigt att minimera avstämningsarbete och manuell inmatning av data för TIMcos anställda.

Lösningen

Vaimo levererade en ny e-handelsplats där designen följer TIMcos varumärkesprofil och rymmer en intuitiv inköpsprocess för rationalisering av hela kundcykeln. Vaimo skapade skräddarsydda integrationer för att säkerställa att all data i Magento alltid är korrekt, vilket bidrar till att förbättra arbetsflödet för TIMcos personal. En integration till lagerhanteringssystemet innebär att Magento tar information från lagerhanteringsystemet för att sedan skjuta tillbaka ordrar och annan nödvändig information. Man byggde även en integration mellan Magento och TIMcos ERP-system, Sage X3, som levererar realtidsdata för att möjliggöra att lager, ordrar, produkter och kunder är uppdaterade i båda systemen. För att stödja unika prisregler skickas dessa från ERP-systemet till Magento och sedan till lagerhanteringssystemet.

Funktioner

  • Multi-store
  • Specialanpassade prisstrukturer med unika indelningar
  • Skräddarsydda villkor för regionala fraktavgifter och minimifaktureringsavgifter
  • Orderlistor för inloggade kunder
  • Flertalet integrationer med Sage X3
Ladda ner PDF för att läsa mer

Vill du veta mer? Kontakta oss