Vi vill tacka alla våra fantastiska medarbetare, kunder och partners för 2017 och välkomnar 2018 med alla dess spännande utmaningar och händelser. Låt oss göra detta till ett ännu bättre år!

Vaimos julgåva till alla medarbetare är att stödja klimatarbetet i världen. Det är angeläget och något vi är stolta över.

Sedan vi började donera 2014 har vi givit totalt 17 000 EUR till Läkare utan gränser och deras kamp mot Ebola, Världsnaturfonden och deras klimatarbete och deras arbete för en grönare planet. I år donerar vi 9400 EUR till Världsnaturfonden och alla medarbetare är en del av detta!

OM WWFS KLIMATARBETE

Klimatförändringar utgör ett grundläggande hot mot allt vi älskar. Smältande glaciärer, stigande havsnivåer, och nya och mer frekventa väderytterligheter påverkar alla kontinenter. Vattenförsörjningen minskar, grödorna påverkas, skogarna brinner och våra oceaner blir surare. Detta har stora konsekvenser på vårt levebröd och människors säkerhet. Uppgiften är att hanterar de oundvikliga effekterna och samtidigt mildra effekten av framtida klimatpåverkan.

WWF arbetar på flera plan med klimatfrågan. Det rör sig om allt från projekt som rör enskilda områden och arter, till omfattande initiativ rörande nationella och internationella överenskommelser.

Genom opinionsbildning mot allmänhet och politiker ska samhället göra den omställning som krävs för att rädda vår planet. Samarbetet med företag, investerare, innovatörer och städer som vill bidra till en hållbar framtid är centralt.

WWFs vision är en värld som drivs av ren förnybar energi, där samhällen och ekosystem är motståndskraftiga mot klimatutmaningar.

Vi är en del av detta.

Gott Nytt Klimat-År!
önskar Vaimo

Världsledande E-handelsleverantör

Vaimo är en strategisk partner och helhetsleverantör inom e-handel och omnikanal. Vi hjälper företag över hela världen att kraftigt öka sin försäljning med digitala lösningar i alla kanaler inom såval B2C som B2B.

Vaimo är en av de allra främsta leverantörerna av Magento i världen med över 300 medarbetare i 12 länder.