Point

Vi har ett ganska enkelt mål med våra tjänster – att göra din dagliga verksamhet smidigare. Vi erbjuder ef­fektiva betallösningar för alla typer av företag, och vi gör det med stor stolthet.

Vi anser att vår service innebär en förbättring för näs­tan alla affärer. När en betalning sker genom en av våra installationer eller e-handelslösningar, överva­kar vi att transaktionen sker snabbt och säkert, utan krångel för användaren. Kort sagt kan vi hjälpa dig att förbättra resultatet för ditt företag genom att hjälpa dig fokusera på verksamhe­ten och inte oroa dig för transaktionerna. Det lämnar du till oss för vi har en stark passion för betalningar. Vi har den mest kraftfulla utvecklingsorganisationen i branschen och vår mjukvara är anpassad för att vara säker, användarvänlig och snabb. Vi övervakar 10 milj. transaktioner varje dag och har fler än 450 000 aktiva betalinstallationer, vilket gör oss till en av det största oberoende aktörerna i branschen. Våra 250 000 kunder är allt från små, oberoende bu­tiker till multinationella affärskedjor och återförsäljare vilket gör oss medvetna om hur mycket de olika kra­ven kan skilja sig åt. Vi finns alltid vid din sida för att hjälpa dig och din dag­liga verksamhet att bli smidigare.

Läs mer om Point

Vill du veta mer? Kontakta oss