Om Oss

Ledningsgruppen

Vaimo för samman kompetenta, kreativa och passionerade människor från hela världen. Anställda på Vaimo är målmedvetna och fokuserade på att göra sitt allra yttersta för gemensam framgång.

Ledningen

David Hollender

David Holender
CEO & Medgrundare

David Holender grundade Vaimo år 2008 tillsammans med PJ Utsi och Staffan Palopää.

PJ Utsi

PJ Utsi
CCO & Medgrundare

PJ Utsi är Vaimos kreativa motor med passion för bra produkter. En naturlig ledare och en entusiastisk digital evengelist.

Krister Lenman

Krister Lenman
CFO & Styrelsemedlem

Krister övervakar Vaimo-koncernens finanser och är också partneransvarig för Vaimos internationella distributörer.

Brendan Peo

Brendan Peo
COO

Brendans viktigaste mål på Vaimo är att expandera företagets globala närvaro för att skapa störst värde för Vaimos intressenter.

Markus Åberg

Markus Åberg
CSO

Markus är Vaimos Säljchef. Han ansvarar för vår direktförsäljning samt försäljning som kommer genom våra partners.

Wilko Nienhaus

Wilko Nienhaus
CTO

Wilko koordinerar och ger support åt arbetet på avdelningarna Development och Products & Tools.

Linda Jarméus

Linda Jarméus
Chef för projektledning

Linda besitter stor erfarenhet av kundförvaltning, IT-projekt, agilt ledarskap och projektledning.

Katrin Peo

Katrin PEO
Marketing Manager

Katrin leder arbetet med branding, marknadsföring och kommunikation inom Vaimo-gruppen.

Henrik Feld-Jakobsen

Henrik Feld-Jakobsen
Head of Strategy

Henrik leder vårt team av e-handelsexperter och hjälper våra kunder med vad, varför och hur de kan lyckas med sin e-handel. 

Yuriy Fedorunchuk

Yuriy Fedorunchuk
Director of Business Operations

Yuriy är vår Director of Business Operations, han ansvarar för tjänste- och leveransprocesserna.

Robin Carlsson

Robin Carlsson
Country Manager Sverige

Som Country Manager är Robin ansvarig för att leda verksamheten i Sverige för Vaimo-gruppen.

Mika Leno

Mika Leno
Country Manager Finland

Mika ansvarar för Vaimos verksamhet i Finland.

Kevin Clarke

Kevin Clarke
Country Manager Sydafrika

Kevin ansvarar för Vaimos verksamhet i Sydafrika och driver försäljning genom en genomtänkt marknadsinriktning.

Christian T. Birkmose

Christian T. Birkmose
Country Manager Danmark

Christian leder Vaimos verksamhet i Danmark, med fokus på att utveckla de två kontoren i Danmark till att bli ledande på den danska handelsmarknaden.

Kristiina Lenman

Kristiina Lenman
Legal Manager

 Kristina ansvarar för Vaimos alla juridiska funktioner.

Kjetil S. Hansen

Kjetil Schøld Hansen
Country Manager Norge

Som Country Manager för Vaimo Norge skapar Kjetil marknadsstrategier och stödjer utvecklingen av Vaimos produkter och tjänster.

Marko Rytkönen

Marko Rytkönen
Business Unit Manager Finland

Marko ansvarar för att utveckla kundstrategi, lönsamhet för affärsenheten samt stärka teamet i Finland.

Meelis Prett

Meelis Prett
Business Unit Manager International

Meelis är ansvarig för att utveckla kund- och affärsenhetsstrategi samt se till att Vaimo Internationals medarbetarna är nöjda och engagerade.

Nicholas Bennett

Nicholas Bennett
Business Unit Manager Sydafrika

Nicholas ansvarar för att utveckla kundstrategi och lönsamhet för affärsenheten i Sydafrika samt stärka och leda medarbetarna inom teamet.

Johan Kalmér

Johan Kalmér
Business Unit Manager Sverige

Johan är ansvarig för att utveckla kundstrategi och lönsamhet för affärsenheten samt stärka medarbetarna i Sverige.

Fredrik Andersson

Benjamin Gisvold
Business Unit Manager UK

Som Vaimos Business Unit Manager ansvarar Benjamin för utvecklingen av kundstrategier, lönsamheten för verksamhetsområdet och ser till att medarbetare i UK är motiverade och engagerade. 

Fredrik Andersson

Ulrika Lindberg
HR-chef

Ulrika ansvarar för alla områden länkade till HR och rekrytering. Hon har ansvaret för engagemenget hos anställda inom Vaimo Group.

Fredrik Andersson

Charles Heal
Country Manager UAE

Charles leder vår snabbväxande enhet i Mellanöstern med fokus på utveckling av vårt nav i Dubai. Dessutom arbetar han med nya marknader och större, komplexa säljfall.

Fredrik Andersson

Adam Bondesson
Business unit manager PIM

Som Vaimos PIM Business Manager är Adam ansvarig för utvecklingen av kundstrategier, lönsamheten för verksamhetsområdet och ser till att medarbetarna i PIM-teamet är motiverade coh engagerade.

Fredrik Andersson

Fredrik Andersson
UX Manager

Fredrik ansvarar för att administrera och planera UX-projekt. Fredrik är grafisk formgivare med bakgrund i AD, webbdesign och varumärkeshantering.

Fredrik Andersson

Steve dashwood

Country Manager UK

Steve leder teamet i UK och fokuserar på att utveckla och driva försäljning med ett genomtänkt marknadssynsätt.

Världsledande E-handelsleverantör

Vaimo är en strategisk partner och helhetsleverantör inom e-handel och omnikanal. Vi hjälper företag över hela världen att kraftigt öka sin försäljning med digitala lösningar i alla kanaler inom såväl B2C som B2B.

Vaimo är en av de allra främsta leverantörerna av Magento i världen med över 400 medarbetare i 12 länder.