VAIMOs ledning

Vaimo för samman kompetenta, kreativa och passionerade människor från hela världen. Anställda på Vaimo är målmedvetna och fokuserade på att göra sitt allra yttersta för gemensam framgång.
DAVID HOLENDER, CEO och medgrundare

Kontakta David på LinkedIn


PJ UTSI, CCO och medgrundare

Kontakta PJ på LinkedIn


STAFFAN PALOPÄÄ, CTO och medgrundare

Kontakta Staffan på LinkedIn


BRENDAN PEO, COO och styrelsemedlem  

Kontakta Brendan på LinkedIn

Brendans viktigaste mål på Vaimo är att expandera företagets globala närvaro med syfte att skapa maximalt värde för Vaimos intressenter. 

Läs mer


KRISTER LENMAN, CFO och styrelsemedlem

Kontakta Krister på LinkedIn

Krister övervakar Vaimo-koncernens finanser och är också partneransvarig för Vaimos internationella distributörer.

Läs merMARKUS ÅBERG, CSO

Kontakta Markus på LinkedIn

Markus är Vaimos CSO. Han sköter vår direktförsäljning samt försäljning som kommer genom våra partners. 

Läs merROBIN CARLSSON - Country Manager på Vaimo UK

Kontakta Robin på LinkedIn

Som Country Manager är han ansvarig för att hantera viktigt arbete i Storbritannien för Vaimo- koncernen. 

Läs mer


YURIY FEDORONCHUK - Director of Business Operations

Kontakta Yuriy på LinkedIn

Yuriy är Director of Business Operations, och ansvarar bland annat för att stödja service- och leveransprocesser för hela företaget.

Läs mer


LINDA JARMÉUS - Head of Project Management Dept

Kontakta Linda på LinkedIn

Linda besitter stor erfarenhet av kundförvaltning, IT-projekt, agilt ledarskap och projektledning.

Läs mer


HENRIK FELD-JAKOBSEN - Country Manager  Vaimo Danmark

Kontakta Henrik på LinkedIn

Henrik leder Vaimos team i Danmark och fokuserar på att utveckla de två kontoren till att bli ledande på den danska e-handelsmarknaden. 

Läs merKATRIN PEO - Head of Marketing  

Kontakta Katrin på LinkedIn

Katrin leder arbetet med branding, marknadsföring, och kommunikation.

Läs mer


KJETIL SCHØLD HANSEN - Managing Director på Vaimo Norge

Kontakta Kjetil på LinkedIn

Som Managing Director på Vaimo Norge skapar Kjetil marknadsstrategi och stödjer utvecklingen av Vaimos produkter och tjänster.

Läs merMIKA LENO - Country Manager på Vaimo Finland och Vaimo UAE 

Kontakta Mika på LinkedIn

Mika leder Vaimos arbete i Finland och UAE. 

Läs mer


KEITA SHIOKAWA - Country Manager på Vaimo Japan
Keita leder arbetet i  ASEAN-regionen via        kontoret i Japan.
Läs mer


KEVIN CLARKE - Country Manager på Vaimo Sydafrika

Connect with Kevin on LinkedIn

Kevin leder arbetet i Sydafrika via kontoret i Pretoria. 


Vill du veta mer? Kontakta oss