Fler och fler handlare kommer till oss med en önskan om att förbättra sina interna processer kring hantering av produktinformation och ett sätt att tillhandahålla mer konsekvent produktinformation. Vi vill därför förklara PIM, varför handlarna behöver det, och varför du ska överväga Vaimo som din PIM-lösningspartner.

Vad är PIM?

PIM står för produktinformationshantering eller den centrala förvaltningen av produktinformation som behövs för olika kanaler, t ex webbutiker, ERP-system, kataloger etc. PIM-system behöver vanligtvis stödja olika geografiska platser, språk och anpassningar i en central produktkatalog.

När ska du överväga PIM?

  • Om du har en komplex produktkatalog med tusentals produkter och behöver stor handpåläggning för att organisera attributen för att se till att de fylls i korrekt.
  • Om du vill påskynda lanseringen av nya produkter på marknaden.
  • Om du säljer globalt och vill bearbeta olika produkter på olika språk.
  • Om du vill förbättra din kundupplevelse, minska klagomålen, ha färre returer och produktutbyten.
  • Om du vill leverera produktinformation av högre kvalitet och undvika dubbelarbete.
  • Om du vill stödja varumärkeskännedom och olika kanaler och kampanjer.
  • Om du vill hantera olika försäljningskanaler och välja vilka produkter som kommer att lanseras i respektive kanal.
  • Om du vill förbättra styrningsprocesserna och följa gällande bestämmelser i respektive land.

De främsta fördelarna med att använda PIM

Ett PIM-system är en central lagringsplats för all din produktinformation som du kan använda för olika plattformar, mobilapplikationer, försäljningsställen etc. En bra integration med ett PIM-system kommer att uppdatera din e-handelsplattform med produktdata, med den extra bonusen att din plattforms resurser frigörs.

PIM ger en stor fördel till handlare med omnikanalfokus som säljer produkter med olika typer av data (specifikationer som storlekar, färger, tekniska detaljer). Det gör att de som hanterar innehåll kan arbeta i en mer användarvänlig miljö än vad en vanlig e-handelsplattform kan erbjuda. När du har skrivit in produktdata i ditt PIM-system behöver du inte upprepa processen i dina andra system eftersom varje plattform kommer att använda samma information.

PIM och Magento-integrering

Att få Magento att arbeta med PIM kräver extra insatser och investering – men det kommer att ge dig flexibilitet och användbarhet av data på olika plattformar. Installera en PIM-lösning är främst ett integrationsprojekt – och mer specifikt en specialiserad integration som måste fungera på ett visst sätt.

Den mest utmanande aspekten av en integration är att se till att uppgifterna i PIM-systemet inte bara ser bra ut, men är strukturerade på ett sätt som gör det enkelt att extrahera och att det är användbart och lätt att hantera i systemen (t ex digitala kundkanaler, digitala interna kanaler, källsystem (t.ex. ERP), datalager etc). När det kommer till systemen är det dock alltid ett problem att rikta data till systemet på ett bra sätt. Ett PIM-system vet exempelvis inte vad konfigurationsattribut är och hur de ska anpassas. Därför behövs en integrering för att säkerställa rätt kommunikation mellan ett PIM-system och målsystem.

Varför Vaimo som PIM-lösningsspartner?

Vaimo är Magentos Global Elite-partner och strategisk omnikanalpartner för många kända globala och lokala varumärken. I maj 2017 tecknade Vaimo ett strategiskt partnerskap med InRiver, en marknadsledande leverantör av PIM-programvara och cross channel-lösningar, vilket gör det möjligt för oss att implementera inRiver Product Marketing Cloud till handlare runt om i världen. Flera av Vaimos kunder använde redan inRiver Product Marketing Cloud innan detta strategiska partnerskap och flera nya Vaimo inRiver Product Marketing Cloud-projekt är nu på gång.

I augusti 2017 förvärvade Vaimo Akeneo Silver Solution-partnern Notitium, som har levererat PIM-lösningar på Akeneo, en välkänd informationshanteringsplattform.

Då vi har ingått partnerskap med både InRiver och Akeneo kan vi erbjuda handlare den bästa PIM-lösningen beroende på behov, preferenser och budget – oavsett om det är Akeneo eller inRiver Marketing Cloud. Och eftersom vi har egen erfarenhet av olika e-handelsplattformar och andra backend-system, kan vi också ta oss an PIM-projekt där man har en annan e-handelsplattform, som Demandware, Shopify Plus, Oracle ATM, IBM Websphere etc. Vi vill hjälpa handlare att implementera PIM-lösningar på ett sätt som gör dem till en perfekt matchning med e-handeln.

Tveka inte att kontakta oss om du vill implementera en PIM-lösning. Vi tittar närmare på dina specifika behov och den bästa PIM-lösningen för dig och ditt företag.

Världsledande E-handelsleverantör

Vaimo är en strategisk partner och helhetsleverantör inom e-handel och omnikanal. Vi hjälper företag över hela världen att kraftigt öka sin försäljning med digitala lösningar i alla kanaler inom såval B2C som B2B.

Vaimo är en av de allra främsta leverantörerna av Magento i världen med över 300 medarbetare i 12 länder.