Implema

Implema är en helhetsleverantör av affärssystemlösningar (baserade på SAP:s ERP-system). Med genomtänkt paketering och en beprövad metod som bygger på stegvis implementation garanteras korta och trygga  projekt (på tid och inom budget med en normal implementationstid är 16 – 20 veckor). Fokus vid våra implementationer är trygghet, kostnadseffektivitet, och långsiktig nytta.

Vi har arbetat med implementation av SAP sedan 1998, är GOLD-partner till SAP och har utsetts till Årets SAP partner 2003, 2007, 2008 2009 och 2011. 2009 utsågs vi också till Nordic Partner of the year.

Implema är också en av de första att erbjuda SAP som en molntjänst för det lilla företaget med ambition att växa. Från så små företag som 10 användare upp till stora globala företag kan dra nytta av och växa med SAP:s mycket starka produktserie.

Som ett svar på våra kunders efterfrågan att skapa en mötesplats på nätet utvecklade Implema ett koncept för en standardiserad integration mellan SAP och WEB-plattformar. Designen utgick från grundtanken att den investering som gjorts i att anpassa SAP till kundernas verksamhet skall tas tillvara i en integration. Det innebär att all affärslogik och information ligger i SAP och kan nås via enkla API:er baserade på standard SAP-funktioner sompubliceras via WEB-services. Det standardiserade gränssnittet har gjort att vi snabbt och enkelt kunnat integrera mot flera olika plattformar SAP med bibehållen grundlösning. Genom att ha ett färdigt koncept och API:er så minimeras tid från beslut till start av projekt.

Som ett led i Implemas strategi att erbjuda helhetslösningar åt våra kunder inleddes under våren ett sökande efter lämplig WEB-plattform och implementationspartner. Kombinationen Magento och Vaimo identifierades som en sådan lösning som vi ser ger oss möjlighet att  leverera kostnadseffektiva lösningar åt våra kunder.

Under sommaren 2012 genfördes vårt första gemensamma projekt med att ta fram en WEB-shop riktad mot konsumentmarknaden åt Arvid Nordquist, målet var att kunna tillhandahålla kaffemaskiner och kaffe via nätet åt existerande och nya kunder.

Från beslut till produktion var den total projekttiden ca tre månader inklusive semesterperiod. Att projektet kunde genomföras på så kort tid och inom ramen för anslagen budget kan tillskrivas dels den paketerade integrationen, dels Vaimos förmåga att  anpassa Magento enligt vårt koncept.

Läs mer om Implema

Vill du veta mer? Kontakta oss