Kanske en av de, om inte den vitkigaste, metric för ditt företag bör vara ditt Customer Lifetime Value (CLV). Måttet ger en inblick i hur mycket en kund är värt för ditt företag över dess livstid. Ju högre ditt CLV är, desto bättre är tillväxten och stabiliteten i ditt företag på lång sikt. CLV behöver nödvändigtvis inte beröra din nästa konvertering eller resultatet för nästa kvartal – den lär dig istället att fokusera på den långsiktiga strategin för din relation med kunderna.

Läs mer om varför CLV är så viktigt och hur du kan öka dess värde i vår heltäckande arikel här!

Världsledande E-handelsleverantör

Vaimo är en strategisk partner och helhetsleverantör inom e-handel och omnikanal. Vi hjälper företag över hela världen att kraftigt öka sin försäljning med digitala lösningar i alla kanaler inom såval B2C som B2B.

Vaimo är en av de allra främsta leverantörerna av Magento i världen med över 300 medarbetare i 12 länder.