e-conomic

e-conomic är ett webbaserat bokföringsprogram som används av mer än 183 000 företag och över 5 300 redovisningskonsulter och revisorer världen över. e-conomic är ett flexibelt program som är enkelt att använda. Du kan kostnadsfritt ge din redovisningskonsult åtkomst till din bokföring, lägga till nya funktioner eller appar och vår support är alltid gratis.

I samtliga varianter ges du ett komplett ekonomi- och bokföringssystemmed möjlighet till kostnadsfria tillval såsom:

 • Kostnadsställen, med möjlighet till separat budgetering
 • Anläggningsregister, med automatiska månatliga avskrivningar
 • Periodisering, med enkla avstämningsfunktioner
 • Automatisk bankavstämning
 • API för integration mot externa system

I den låga månatliga avgiften ingår alltid drift, support och naturligtvis löpande uppdateringar av systemet.

Du kan även kostnadsfritt ge din revisor eller redovisningskonsult åtkomst till systemet så att ni arbetar i samma system och undviker allt onödigt dubbelarbete.

Lager och Inköp i e-conomic

e-conomics lagermodul är uppbyggd utifrån de två flöden:

 • (offert) -> order -> (plocklista) -> (utleverans / följesedel) -> faktura
 • (beställning) -> (inleverans) -> leverantörsfaktura

Momenten inom parentes är inte nödvändiga att utföra för att artikelavräkning respektive bokföring ska bli komplett men har du behov finns funktionaliteten där. Du har även möjlighet till behörighetsstyrning så att exempelvis en anställd på lagret kan få en begränsad behörighet och bara kan se och kontrollera in- och utleveranser.

Några andra viktiga funktioner är: 

 • Hantering av lagerställen (obegränsat antal)
 • Beställning och försäljning i olika valutor med automatisk kursuppdatering.
 • Hantering av delleveranser, delfakturering, samlingsfakturering och restorder.
 • Prislistor och rabattstegar i valuta
 • Varianthantering med två varianter per produktkategori

Du hittar mer detaljerad information om lagerhantering på e-conomics webbplats.

Integration mot Magento

Integrationen mellan Magento och e-conomic kan konfigureras med avseende på en rad parametrar som avgörs av vilket flöde som passar er verksamheten bäst. Du kan välja att ha lagerstyrningen i e-conomic eller Magento, att synkronisera artikelregistret eller bara hantera det i Magento, att synkronisera kundregistret eller bara bokföra mot en standardkund i e-conomic.

Oavsett vilken typ av integration du väljer hanteras alltid systemuppdateringar av integrationsportalen så att funktionen inte upphör att fungera.

Vaimo kunder som använder sig av e-conomic: Mammashop, Nordica Golf, Kondomvaruhuset, Nyatorkarblad.

Läs mer om e-conomic

Vill du veta mer? Kontakta oss