“B2B Commerce Best Practices Book”  fokuserar på att erbjuda B2B-handlare strategier och taktiker som är centrala för att framgångsrikt navigera digital transformation för att öka lojaliteten och försäljningen.

“B2B Commerce Best Practices Book” tillhandahåller strategier för att göra B2B-handlaren till organisationens “H.E.R.O”:

  • Influence buying Habits
  • Reduce Expenditures
  • Grow Revenue
  • Create Opportunities

Läs om våra lärdomar och råd gällande handel för B2B genom att ladda ner Magento B2B Commerce Best Practices eBook!

Världsledande E-handelsleverantör

Vaimo är en strategisk partner och helhetsleverantör inom e-handel och omnikanal. Vi hjälper företag över hela världen att kraftigt öka sin försäljning med digitala lösningar i alla kanaler inom såval B2C som B2B.

Vaimo är en av de allra främsta leverantörerna av Magento i världen med över 300 medarbetare i 12 länder.