Vaimo Enters Denmark

Vaimo, en av de snabbast växande e-handelsleverantörerna i Norden, fortsätter sin globala expansion och näst på tur står Danmark. Det nya kontoret i Köpenhamn kommer att fokusera på att leverera e-handelslösningar på Magento till handlare i Danmark och i södra Sverige.

"Under förra året växte e-handeln med 14 procent i Danmark, vilket är dubbelt så fort som i Sverige. Vi tror att den trenden kommer att hålla i sig, vilket skapar en stor potential för oss i Danmark eftersom det strategiskt sett är en av de viktigaste marknaderna för oss. Vi har redan idag ett par kunder i Danmark, men i och med att vi öppnar ett nytt kontor kan vi ta oss an den danska och sydsvenska marknaden på ett helt nytt sätt," säger David Holender, CEO på Vaimo.

Under 2013 e-handlade danskarna för motsvarande 58,3 miljarder kronor. Det som utmärker den danska e-handelsmarknaden är att det nationella betalsystemet Dankort dominerar stort, medan andra marknader, så som Sverige, domineras av fakturatjänster eller globala kortbetalningslösningar. När nya tjänster ska utvecklas utifrån de specifika nationella förutsättningar som råder är närheten till kunderna och marknaden viktig för Vaimo.

Vaimo har lanserat fler än 400 e-handelslösningar och är ensam Gold Solution Partner i Sverige, Norge, Danmark och Sydafrika. Bland de senaste lanserade e-handelslösningarna finns Filippa K, Naturkompaniet, Björn Borg och Triumph. Vaimo utvecklar och underhåller också egna moduler och funktioner för Magento. 

"Styrkan med Magento är dels den bredd som finns i standardmodulerna och dels de enorma möjligheterna att specialutveckla funktioner. I Danmark är Magento och dess standardmoduler vanliga bland de lite mindre e-handelsbutikerna. Vårt mål är att få fler mellanstora och stora företag i Danmark, som behöver avancerade funktioner och anpassade lösningar, att använda Magento Enterprise då detta är den populäraste plattformen enligt Alexa 100K," säger David Holender

Vaimo växer snabbt. År 2013 ökade bolaget sin omsättning med cirka 50 procent samtidigt som vinsten fördubblades. Bolaget räknar med att fortsätta växa i Sverige, men också på övriga marknader. De utländska marknaderna står redan för mer än hälften av nykundsförsäljningen.

 

KONTAKT
Vaimo
David Holender, CEO
+46 8 452 26 56
david.holender@vaimo.com

 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss